Hva er CRM?

Forkortelsen CRM står for Customer Relationship Management på engelsk, altså kundeoppfølgingssystem på norsk. Fordelene med å ta i bruk et CRM er mange og noen av dem er at du skal få bedre oversikt, mer kontroll og tettere relasjon til dine kunder.